Share :
  • 972
    Shares

ເປີດສອນຫຼັກສູດ Network ເລີ້ມແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຈົນເຖິ່ງລະດັບສູງເຊັ່ນ: Basic network, Beginning Network Administrator, CCNA, CCNP, CCNE ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດມາດຕະຖານສາກົນ ທຸກຄົນທີ່ຈົບໄປສາມາດນຳໃຊ້ກັບວຽກງານຕົວຈິງໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດສອບເສັງເອົາໃບ ຢັ້ງຢືນຈາກ CIsco ໄດ້ນຳອີກ ຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ມາສຳພັດກັບການຮຽນທີ່ນຳໃຊ້ອຸປະກອນແທ້ໆຂອງ Cisco ເລີຍ ແລະ ເວລາທ່ານໄປປະຕິບັດງານໂຕຈິງຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ

ບໍລິການ

ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌

ພັດທະນາແອັບ

ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ


ຫຼັກສູດການຮຽນ

...

NETWORK

ໃນຫຼັກສູດ ເນັດເວີກຈະມີທັງໝົດແມ່ນ 3 ຫົວຂໍ້
1. Basic Network
2. Beginning network Admin
3. Cisco Certified Network Associated

GRAPHIC DESIGN

ການອອກແບບ ສື່ໂຄສະນາ,ໂລໂກ,ປ້າຍ,ແບບເສື້ອ ແລະ ສິງພິມລວມໄປເຖິ່ງການອອກແບບສະຖານທີ່ຈັດງານອີເວັ້ນຕ່າງໆ ຖືວ່າຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການອອກແບບ ໃນຫຼັກ: Photoshop, CorelDraw, Sketch-Up, Illustrator
@

WEBSITE

ການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ໂດຍງ່າຍເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນ
ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຈົບດ້ານໄອທີພຽງແຕ່ສາມາດ
ໃຊ້ຄອມເປັນທ່ານກໍ່ສາມາດເຮັດເວັບໃຊ້ງານເອງໄດ້
ໂດຍໃຊ້ Joomla , ແລະ WordPress

I.T OFFICER

ສຳລັບຫຼັກສູດ I.T Support ຫຼື ໄອທີຫ້ອງການແມ່ນຈະເນັ້ນການແກ້ໄຂ ບັນຫາພາຍໃນຫ້ອງການທີ່ພົບເຫັນເປັນປະຈຳ ແລະ ເປັນສິງທີ່ປາ ສະຈາກບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນທຸກບັນຫາຈະມາລວມໄວ້ໃນຫຼັກສູດນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດວ້ຍຕົນເອງ
@

SERVER

ພື້ນຖານການບໍລິຫານຈັດການລະບົບພາຍໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຈັດການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ເພື່ອເຂົ້າມາບໍລິຫານຈັດການລະບົບຂອງທ່ານ
ອາດຈະເປັນ Linux Server ຫຼື Windows Server

MS OFFICE 2016

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມທຸກທ່ານທີ່ເຮັດວຽກຫ້ອງການ ແລະ ຖ້າເຮັດວຽກກ່ຽວ ກັບ ເອກະສານຍີ່ງສຳຄັນເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີພິມ ເອກະສານ ສົ່ງເມວ, ເຮັດບົດລາຍງານ,ສະຫຼຸບບັນທຶກກອງປະຊຸມ...... ເປັນຫາຂອງທ່ານແນ່ນອນ ດັ່ງນັ້ນແນະຫຼັກສູດນີ້ເລີຍຈະເພີ້ມທັກສະການ ເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ

NEW UPDATE

Microsoft Office

Office 2016

Share :972Shares ສູນຝຶກອົບຮົມ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຮັບນັກຮຽນຊຸດໃຫ່ມ ຫຼັກສູດ Microsoft Office 2016 ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ແຕ່ລະດັບພື້ນຖານ (Basic) ຈົນເຖິງ ລະດັບສູງ (Advanced) ຈົບແລ້ວສາມາດນຳໃຊ້ໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງໄດ້ແບບມືອາຊີບ “ເລີ່ມຮຽນວັນທີ” ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 15/10/2018 ວັນເສົາ-ທິດ 20/10/2018 ລາຍລະອຽດ: ໄລຍະເວລາຮຽນ 40 ຊົ່ວໂມງ  ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ພາກເຊົ້າ: 8:00-10:00  ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ພາກຄໍ່າ: 5:30-8:00  Read more…

Pre-CCNA

Beginning Network Admin 3

Share :972Shares ຫຼັກສູດ: Beginning network Admin (Pre-CCNA) ວັນຈັນ-ວັນສຸກ (ພາກບ່າຍ,ພາກຄ່ຳ) 15/10/2018 ວັນເສົາ-ອາທິດ (ພາກເຊົ້າ) 20/10/2018 ຄ່າລົງທະບຽນ: 1.250.000 ກີບ/ຄົນ ວັດຖຸປະສົງຂອງຫຼັກສູດນີ້:  ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກທາງດ້ານເນັດເວີກ  ເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບ ໃນການຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້  ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ  ຮູ້ຈັກອຸປະກອນເນັດເວີກແຕ່ລະແບບ ຄຳສັບທາງດ້ານເນັດເວີກ  ເພື່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບການຮຽນຕໍ່ໃນຫຼັກສູດຂອງ CCNA  ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ Read more…

Network

ວິທີການເຮັດໃຫ້ຜົນການ scan ຂອງ nmap ອອກມາໃຫ້ເບິງງາມ

Share :972Shares ເຮົາຈະຮູ້ຈັກວ່າ nmap ເວລາ scan ອອກມາມັນຈະເປັນຜົນແບບ console output ທີ່ນີ້ຫາກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ອອກມາສວຍງາມ ໃຊ້ງານງ່າຍໆກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕົວຊ່ວຍກັນອີກ ໂດຍ post ນີ້ຈະມາເບີ່ງກັນວ່າໃຊ້ tool ຕົວໃດໄດ້ອີກ

News

Hacking Smart-TVs Remotely Using Broadcasting Signals

Share :972Shares ນັກວິໄຈສາທິດການແຮັກໂທລະພາບທີເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດ hacking-smart-tvs-remotely-using-broadcasting-signals ນັກວິໄຈສາທິດການແຮັກໂທລະພາບທີເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດ ຜ່ານສັນຍານໂທລະພາບ ໂທລະພາບ 85% ມີຄວາມສ່ຽງ Rafael Scheel ນັກວິໄຈຈາກ Oneconsult AG ລາຍງານເຖີງຄວາມສ່ຽງຂອງ Smart TV ທີສາມາດເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດໄດ້ ວ່າອາດຈະຖືກແຮັກຜ່ານສັນຍານໂທລະພາບໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Smart TV ທີບໍໄດ້ເປີດເວັບເອງກສາມາດຖືກແຮັກໄດ້ ຍ້ອນວ່າ Smart TV ທີຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດມີຄວາມສ່ຽງເຖີງ 85%

Server

WHAT’S RAID?

Share :972Shares RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk)  ແມ່ນການນໍາເອົາຮາດດີດຕັ້ງແຕ່ 2 ໜ່ວຍຂື້ນໄປມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຄ້າຍກັບວ່າເປັນຮາດດີດໜ່ວຍດ່ຽວກັນ ທີມີປະສິດທີພາບທີສຸງຂື້ນ ຫຼື ມີໂອກາດທີຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນນ້ອຍລົງໃນກໍລະນີທີເກີດຂໍ້ຜິດພາດຂອງ Hardware (fault tolerance)

Basic Network

ເປີດຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່

Share :972Shares ເປີດຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່ສຳລັບຫຼັກສູດເນັດເວີກ ທາງລາວໄປທີບໍລິການ ເປີດຮຽນຊຸດໃໝ່ 2 ຫຼັກສູດ ຫຼັກສູດ: Beginning Network Admin (Pre-ccna) ລຸ້ນທີ່ 3 ເປີດຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່ສຳລັບຫຼັກສູດເນັດເວີກ ຫຼັກສູດທຳອິດມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກທາງດ້ານເນັດເວີກ ເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບ ໃນການຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ ຮູ້ຈັກອຸປະກອນເນັດເວີກແຕ່ລະແບບ ຄຳສັບທາງດ້ານເນັດເວີກ ເພື່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບການຮຽນຕໍ່ໃນຫຼັກສູດຂອງ CCNA ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນໍາໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິງານໄດ້ແທ້ຈິງ ຫຼັກສູດນີ້ຍັງເໝາະສົມກັບນັກສຶດສາໄອທີ ທີ່ກຳລັງຮຽນ ຫຼື ຈົບໃໝ່ເພື່ອຈະໄດນຳໄປໃຊ້ໃນການສຳພາດ Read more…

ຂ່າວສານ

ກົດ 5 ຂໍ້ໃນການສຶກສາໂປຣແກມພາສາ

Share :972Shares ກົດເລັກ 5 ຂໍ້ໃນການສຶກສາພາສາໂປຣແກມມິງທຸກພາສາ ກົດເລັກ 5 ຂໍ້ໃນການສຶກສາພາສາໂປຣແກມມິງທຸກພາສາ ການຂຽນໂປຣແກມຖືວ່າເປັນພື້ນຖານຂອງວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຈາກຄວາມເປັນຈິງ ການຮຽນຮູ້ພາສາໂປຣແກມມິງໃດໜື່ງນັ້ນ ມີຫຼັກການພື້ນຖານດ່ຽວກັນມີຢູ່ 5 ຢ່າງທີຄວນຈື ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີຕັດສິ້ນໃຈເລີ່ມຕົ້ນຝາກຊີວິດໄວ້ກັບການເປັນໂປຣແກມເມີ ດັ່ງຕໍໄປນີ້:

ຂ່າວສານ

ທີບເດັດ 10 ປະການ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບສາຍ Networking

Share :972Shares ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານເຄື່ອຂ່າຍທີຕ້ອງການພັດທະນາສາຍອາຊີບຂອງຕົ້ນເອງ ຈະພົບວ່າມີຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນການພັດທະນາຕົ້ນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຝຶກອົບຮົມ, ການສອບເສັງເອົາໃບປະກາດເພື່ອຮັບຮອງເອົາຫຼາຍໆຢ່າງ ຈົນກະທັງສ່ຽງຕໍ່ການຫຼົງທາງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຮົາຖໍ້ໄດ້.

ຂ່າວສານ

ວິທີການປ້ໍາ Facebook Like ຟຣີໂດຍບໍເສຍເງິນ

Share :972Shares Social Network ໝາຍເຖີງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໃນໂລກອອນລາຍ໌ ເຊີງມີອິນເຕີເນັດເປັນສູນກາງ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບບຸກຄົນຕ່າງໆໃນທຸກມຸມໂລກເຂົາຫາກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ແກ້ກັນໄດ້ງ່າຍໆ.

ຂ່າວສານ

ໂທຈັງໃດໃຫ້ປະຫຍັດ

Share :972Shares ໂທປະຫຍັດຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນ ໂທປະຫຍັດຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນ ປະລິມານການໃຊ້ງານໂທລະສັບດ້ວຍສ່ຽງ ໂດຍກົ່ງຜ່ານໂທລະສັບມືຖືຫຼຸດລົງຫຼາຍຈາກສະຖິຕິປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 13% ປະລິມານການໃຊ້ຂໍ້ມູນ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ສະຖິຕິປີ 2018 ເພີ່ມຂື້ນເຖີງ 16.95%ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນຮູບແບ່ບຈາກການໃຊ້ໂທລະສັບໂທຫາກັນດ້ວຍສ່ຽງຜ່ານມືຖືໂດຍກົ່ງເປັນການໂທຫາກັນຜ່ານອິນເຕີເນັດເທີງໂທລະສັບມືຖືແບ່ບເຄືອນທີ ດ້ວຍແອັບພລີເຄຊັນ ຕົວຢ່າງ: Line, WhatsApp, skype, Messenger, KakaoTalk ແລະອື່ນໆ.

Contact Detail

Location
Nongtha-Dongdok Rd, Tanmixay village,  Xaythany District,  VTE

Contact
+856 2099322982,
+856 2077615355,
+856 2028148058

Monday - Saturday Working Time 8:00 AM - 5:30 PM

Add friend

 

e_Mail Contact

ລາວໄອທີ ບໍລິການ - © 2018

deneme