fbpx
ບົດຄວາມ
Microsoft Defender for Endpoint ເຮັດວຽກໃນ Windows 10 PC ທີ່ໃຊ້ຊິບ Arm ໄດ້ແລ້ວ.

Microsoft Defender for Endpoint ເຮັດວຽກໃນ Windows 10 PC ທີ່ໃຊ້ຊິບ Arm ໄດ້ແລ້ວ.

ຊອບແວທີເປັນລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງ Microsoft ເຊັ່ນ: Microsoft Defender for Endpoint, ດຽວນີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ Windows 10 ທີ່ເຮັດວຽກໃນຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ຊິບ Arm ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ເຊັ່ນວ່າ Surface Pro X ຫຼື ແມ້ນແຕ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ Arm ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ. ໂດຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ...

read more
ວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ BIOS ຂອງຄອມພິວເຕີ

ວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ BIOS ຂອງຄອມພິວເຕີ

ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການກວດສອບວ່າ ຄອມເຮົາໃຊ້ BIOS ເວີຊັ່ນໃດ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງອັບເດດຫຼືບໍ ເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ອັບເດດ ແລະຕ້ອງມັນອັບເດດເລື່ອຍໆຕາມທີມັນມີເວີຊັ່ນໃໝ່ອອກມາ ເພາະຈະໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບທີດີທີສຸດໃນການໃຊ້ງານ ມືນີ້ເຮົາຈະມາແນະນໍາວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ທັງ PC/Laptop...

read more
ວີເອັມແວເປີດໂຕ VMware Cloud ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ປະໂຫຍກຈາກມັນຕິຄຣາວ

ວີເອັມແວເປີດໂຕ VMware Cloud ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ປະໂຫຍກຈາກມັນຕິຄຣາວ

VMware ໄດ້ເປີດຕົວເພສຟອມ VMware Cloud ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ Multi cloud ແລະ ນໍາສະເໜີ Modern application ພາຍໃນເວລາອັນວ່ອງໄວ ເພື່ອກ້າວທັນກັບຄວາມປ່ຽນແປງຂອງທຸລະກິດ. VMware Cloud ເປັນ Multi cloud platform ແບບກະຈາຍ (Distributed) ອັນຈະຊວ່ຍໃຫ້ການເຮັດ...

read more
ວິທີການ Ghost / Clone Windows 10 Support UEFI

ວິທີການ Ghost / Clone Windows 10 Support UEFI

ການສ້າງໄຟ໌ Ghost ແມ່ນສ້າງເພື່ແບັກອັບລະບົບປະຕິບັດການ ເພື່ອໃຊ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປໂດຍບໍຈໍາາເປັນຕ້ອງລົ່ງໂປຣແກມໃໝ່ ແຕ່ຂໍເນັ່ນບ່ອນວ່າ ຫຼັງຈາກທີເຮົາແບັກອັບແລ້ວ ຖ້າເຮົາລົ່ງໂປຣແກມໃໝ່ມັນຈະບໍມີໂປຣແກມນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ລົ່ງໂປຣແກມນັ້ນໃໝ່. ສໍາລັບຄົນທີຕ້ອງການ Ghost / Clone Windows...

read more
VMware ກຽມຊື້ Mesh 7ເພື່ອຕິດປີກໃຫ້ລະບົບຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຄຣາວ

VMware ກຽມຊື້ Mesh 7ເພື່ອຕິດປີກໃຫ້ລະບົບຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຄຣາວ

VMware ກຳລັງຊື້ກິດຈະການ Start Up ຄວາມປອດໄພຂອງ Applications ໃນ cloud ຄື Mesh7 ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານ Kubernetes ລວມທັງ Micro service ແລະ ຄວາມສາມາດອື່ນໆ ໃນ cloud ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການຊື້ບໍລິສັດຄັ້ງທຳອິດຂອງ VMware ໃນປີ 2021 ນີ້. Tom Gillis ຮອງປະທານອາວຸໂສ ແລະ...

read more
ການຄອນຟິກ vlan ດ້ວຍອຸປະກອນ Switch Cisco

ການຄອນຟິກ vlan ດ້ວຍອຸປະກອນ Switch Cisco

ການສ້າງ VLAN ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບໜ່ວຍງານທີ່ ມີຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ Traffic ຂອງການໃຊ້ງານສູງ ປ້ອງກັນໄວລັດໄດ້ ລະດັບໜື່ງ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການລະບົບ ກວດສອບລະບົບ ເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອ ແມ່ນເນັ້ນການຄອນຟິກອຸປະກອນ...

read more
ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນ Switch (port Security)

ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນ Switch (port Security)

ເນື້ອຫາເພື່ອເປັນການກຳນົດສິດໃນການເຂົ້າເຖິ່ງຂອງອຸປະກອນບາງພ໋ອດສຳລັບເອົາໄວ້ເຂົ້າ ເຖິ່ງ ອະນຸຍາດສະເພາະເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜື່ງເທົ່ານັ້ນ ເອີ້ນວ່າ Port...

read more
EtherChannel ຂອງອຸປະກອນສະວິດ

EtherChannel ຂອງອຸປະກອນສະວິດ

ການເຮັດ EtherChannel ແມ່ນການຕໍ່ສາຍລະຫວາງອຸປະກອນ Switch ຫາ Switch ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ ສອງ link ຂື້ນໄປ ເພື່ອປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ເພີ່ມ bandwidth ຫຼາຍຂື້ນ, ເປັນLink ສຳລັບສຳຮອງ ໃນກໍລະນີສາຍໃດສາຍໜື່ງມີບັນຫາ...

read more
ຄອນຟິກ DHCP ຂອງ Router Cisco configuration

ຄອນຟິກ DHCP ຂອງ Router Cisco configuration

Configuration dhcp by Cisco Router ການຟິກ dhcp ດ້ວຍອຸປະກອນ router cisco ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ router ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແຈກໄອພີໃຫ້ກັບເຄືອພາຍໃນ ແລະເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕັ້ງໄອພີໃຫ້ແຕ່ລະເຄື່ອງເອງ ເປັນການເສຍເວລາ #Network​ #Cisco​...

read more