fbpx
ໂປຼສຳລັບວັນແມ່ຍິງ

ໂປຼສຳລັບວັນແມ່ຍິງ

Available
Booked
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

CCNA Exam v1.0 (200-301)

CCNA Exam v1.0 (200-301)

ສຳລັບທ່ານທີ່ກະກຽມສອບເສັງ CERT. ຂອງ Cisco ໂດຍສະເພາະ CCNA ຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ທາງຊິສໂກ ໄດ້ປັບໃໝ່ໃຫ້ເຫຼື່ອ CCNA ພຽງອັນດຽວຈາກເດີມ
ມີຫຼາຍໃບ ສຳລັບລະຫັດໃໝ່ລ່າສຸດຈະເປັນ CCNA 200-301 ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະສອບເປັນລະຫັດນີ້ແລ້ວ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາແນວຂໍ້ສອບຂອງ CCNA ມາໃຫ້ເບິ່ງ ເພື່ອທ່ານໃດຈະສອບ ໃຫ້ສຶກສາເນື້ອຫາໃຫ້ກົງຕາມນີ້: ເຊິ່ງທາງຊິສໂກຈະແບ່ງເປັນເປີເຊັນຂອງ
ເນື້້ອຫາຂອງຫຼັກສູດດັ່ງນີ້:

20%  1.0 Network Fundamentals
20%  2.0 Network Access
25%  3.0 IP Connectivity
10%  4.0 IP Services
15%  5.0 Security Fundamentals
10%  6.0 Automation and Programmability

ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ CCNA

CCNA ລຸ້ນທີ 9

CCNA ລຸ້ນທີ 9

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້ ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:

      ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້  ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:

 • ລະບົບປະຕິບັດການຂອງເຄືອຂ່າຍ (Operation of IP Data Network)
 • ເທັກໂນໂລຊີ ເຄືອຂ່າຍ (LAN LAN Switching Technologies)
 • ໄອພີ ເວີຊັນ 4 ແລະ ເວີຊັນ 6 (IP addressing IPv4/IPv6)
 • ການ Routing ( IP Routing Technologies)
 • ການນໍາໃຊ້ບໍລິການໄອພີ (IP Services)
 • ຈັດການອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ (Network Device Security)
 • ການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Troubleshooting)
 • ຈັດການລະບົບເຄືອຂ່າຍ WAN (WAN Technologies)

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

 • ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານ Network  ຢ່າງຈິງຈັງ
 • ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກ້າວໄປເປັນ Network Engineer
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສອບເອົາໃບປະກາດ CCNA Routing and Switching (200-125 CCNA)
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບ Advance ເຊັ່ນ Linux Sever, Wireless, security, voice ,CCNP, CCSP, CCVP, CCIP,CCIE
Linux Administration

Linux Administration

ຫັຼກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Linux ຜູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດຕິດ ແລະ ໃຊ້ງານ Linux Server ໄດ້ຄື
ກັນກັບລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆ ແລະ ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງ ການເຮັດວຽກເບື້ອງຕົ້ນເປັນຢ່າງດີ ເນື້ອຫາຂອງຫັຼກສູດຈະ
ເນັ້ນການບໍລິຫານຈັດການ User ການຄອບຄຸມການໃຊ້ງານຟາຍເອກະສານຕ່າງໆ ລວມເຖິ່ງການຕັ້ງຄ່າເພື່ອສ້າງ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ດັ່ງດ້ານລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນວຽກ
ງານໄດ້ເອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂື້ນ.
 File server (Samba)
 Firewall
 Proxy server
 DHCP server
 Mail Server
 MySQL Database server
 Radius server
 Web server