fbpx
ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ Wireless Network

ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ Wireless Network

ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ Wireless Network

ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ແມ່ນລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ມີຮູບແບບໃນການສື່ສານແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ ໂດຍໃຊ້ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ ໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີແຕ ລະເຄື່ອງຜ່ານອາກາດ ທະລຸກຳແພງ ເພດານຫຼືສິ່ງກໍ່ສ້າງອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ມີການເດີນສາຍ ນອກຈາກນັ້ນລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍຍັງມີຄູນສົມບັດຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໄດ້ຄືກັນກັບລະ ບົບ LAN ແບບໃຊ້ສາຍ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍອຸປະກອນການໃຊ້ງານສະດວກ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ລົງທຶນຫຼາຍໃນການປັບປ່ຽນ

ປະໂຫຍດຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ

 1. ມີຄວາມຄ່ອງຕົວສູງເມື່ອເຮົາຢູ່ໄລຍະຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນ (Mobility improves productivity & service)
 2. ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພາະບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃນການຕິດຕັ້ງສາຍ (installation speed and simplicity)
 3. ສາມາດຂະຫຍາຍລະບົບເຄືອຂ່າຍໄດ້ງ່າຍ ເພາະພຽງແຕ່ມີກາດ WIFI ຕໍ່ເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີ (ໂນດບຸກມີຢູ່ແລ້ວ) (Flexibility)
 4. ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມ ເຊິ່ງການລົງທຶນຂະຫຍາລະບົບແບບໃຊ້ສາຍແມ່ນມີລາຄາສູງ(Reduced cost of ownership)

ໂຄງສ້າງຂອງ wireless Network

ສັນຍານ Wi-fi

ສັນຍານ 2.4 GHz

 • ຂໍ້ດີຂອງສັນຍານ 2.4 GHz ແມ່ນສັນຍານໄປໄດ້ໄກ
 • ຂໍ້ເສຍຂອງ 2.4 GHz ມີຈຳກັດເລື່ອງຊ່ອງສັນຍານ ແລະ ສັນຍານຕຳກັນ ການນຳໄປໃຊ້ງານແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການເຫຼັ່ນ Social Media ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປະລິມານອິນເຕີເນັດຫຼາຍເຊັ່ນ: Facebook, Instagram ຫຼື ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ ບັນຫາທີ່ພົບໃນສັນຍານ 2.4 GHz ແມ່ນສັນມີສັນຍານລົບກວນຫຼາຍ.

ສັນຍານ 5 GHz

 • ຂໍ້ດີຂອງສັນຍານ 5 GHz ໄດ້ຄວາມໄວສູງຂື້ນ ບໍ່ມີສັນຍານລົບກວນຜູ້ໃຊ້
 • ຂໍ້ເສຍຂອງ 5 GHz ໄລຍະທາງສັ້ນລົງ ເພາະວ່າຄື້ນຄວາມຖີສູງໄລຍະທາງຈະໄກ້ກວ່າຄວາມຖີຕ່ຳ ການນຳໄປໃຊ້ງານເນື່ອງຈາກເປັນສັນຍານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງເໝາະສຳລັບການເບິ່ງໜັ່ງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ຫຼີ້ນເກມອອນລາຍ ການເທຼດຫຸ້ນ ບັນຫາທີ່ພົບໃນສັນຍານ 5 GHz ແມ່ນການສົ່ງສັນຍານໄດ້ອອ່ນ.

ມາດຕະຖານ IEEE802.11

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ເປັນໜ່ວຍງານກໍາໜົດມາດຕະຖານການສື່ສານຂໍ້ມູນລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງໄດ້ກຳໜົດມາດຕະຖານສຳລັບເຄືອຂ່າຍ wireless LAN ຂື້ນພາຍໃຕ້ Protocol 802.11 ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ການເກາະກັນຂອງຊ່ອງສັນຍານ wi-fi 2.4 GHz  ແລະ ການເລືອກໃຊ້ງານ

ສັນຍານ Wi-Fi 2.4GHz ມີຈຳນວນ 14 ຊ່ອງແລະຍັງຈໍາກັດໃນບາງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການອຸປະກອນທີ່ນຳມາໃຊ້ງານບາງຍີຫໍ້ອາດຈະມີແຕ່ 6 ຊ່ອງ, 8 ຊ່ອງ ຫຼື 11 ຊ່ອງ ຂື້ນກັບອຸປະກອນຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດໂຊນປະເທດໃດ. ເມື່ອມີການນໍາໃຊ້ອຸປະຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ອາດຈະເກີດມີການລົບກວນລະຫວ່າງສັນຍານຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະໂຕ ດັ່ງນັ້ນຄວນເລືອກໃຊ້ຊ່ອງຫ່າງກັນປະມານ 5 ຊ່ອງ ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ (2.4GHz, channel width 20MHz)

ຊ່ອງສັນຍານ 2.4 GHz channel width 40MHz ແລະ ການເລືອກໃຊ້ຊ່ອງສັນຍານ

ລະຫວ່າງການເລືອກໃຊ້ງານຂອງ Channels Width 20MHz ແລະ 40MHz ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ເລືອກໃຊ້ channels width 20MHz ຖ້າຈະໃຊ້ງານ 40MHz ອຸປະກອນບາງລຸ້ນບໍ່ຮອງຮັບໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ຖ້າຈະໃຊ້ 40MHz ແມ່ນຄວນເວັ້ນຊ່ອງຫ່າງກັນປະມານ 8 ຊ່ອງ ເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ດີເຊັ່ນ: Channel 3, Channel 11

 

 

ການຕໍ່ສາຍແລນ

ການຕໍ່ສາຍແລນ

ການຕໍ່ສາຍແລນ

ການເຂົ້າແລນ ແມ່ນການເອົາສາຍແລນທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມໃຊ້ງານມານີບເຂົ້າກັບຫົວ RJ-45 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເອົາໄປເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ ເຊິ່ງຈະມີມາດຕະຖານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນແຕ່ລະປະເພດເຂົ້າຫາກັນຄວນໃຊ້ແບບໃດ ແລະການຕໍ່ສາຍຈະມີວິທີຈຳແນກຈາກການລຽງສາຍທັງ 2 ສົ້ນຈັດເປັນ 2 ລັກສະນະເຊັ່ນ: ຫົວ A ແລະ B ທັງສອງຈະສະລັບສີກັນດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້:

ສາຍແລນທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບ

 1. ສາຍແບບກົງ (STRAIGHT THROUGH) ແມ່ນເຮົາເຂົ້າຫົວທັງສອງສົ້ນຂອງສາຍຄືກັນທັງສອງສົ້ນສາຍແບບນີ້ຈະໃຊ້ຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຕ່າງກັນເຊັ່ນ:
  • ຄອມພິວເຕີ ກັບ ສະວິດ
  • ສະວິດ ກັບ ຣາວເຕີ
  • ສະວິດ ກັບ ແອັກແຊັດພອຍ
   * ປະຈຸບັນອຸປະກອນເນັດເວີກທີ່ອອກໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມີລະບົບ ອັດຕະໂນມັດແລ້ວ ເຮົາສາມາດ ໃຊ້ສາຍແບບໃດກໍສາມາດເຊື່ອມໄດ້ເລີຍ
 2. ສາຍແບບໄຂ້ວ (CROSSOVER CABLES) ແມ່ນເຮົາເຂົ້າຫົວສົ້ນໜື່ງເປັນ A ແລະ ອີກສົ້ນໜື່ງເປັນ B. ສາຍແບບນີ້ຈະໃຊ້ຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຄືກັນເຊັ່ນ:
  • ຄອມພິວເຕີ ກັບ ຄອມພິວເຕີ
  • ສະວິດ ກັບ ສະວິດ
  • ຣາວເຕີ້ ກັບ ຣາວເຕີ້
   * ປະຈຸບັນອຸປະກອນເນັດເວີກທີ່ອອກໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມີລະບົບ ອັດຕະໂນມັດແລ້ວ ເຮົາສາດມາດ ໃຊ້ສາຍແບບໃດກໍສາມາດເຊື່ອມໄດ້ເລີຍ

 

ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າຫົວ (RJ-45 Male)

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກະກຽມກ່ອນເຂົ້າຫົວແລນມີດັ່ງນີ້:

 

 

 

ສື່ກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ້ເນັດເວີກ (Media)

ສື່ກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ້ເນັດເວີກ (Media)

ສື່ກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ້ເນັດເວີກ (Media)

ແມ່ນການນຳເອົາສິງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທີ່ສາມາດເປັນຕົວນຳສັນຍານມາປະຍຸກໃຊ້ງານເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນສຽງ, ຮູບພາບ,ວິດີໂອ ແລະ ສືການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຕົວນຳສົ່ງສັນຍານເຫຼົານັ້ນມີຄຸນສົມບັດໃນການຂົນສົ່ງສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຫຼັກໆຄື້: ໃຊ້ສາຍ (Wire) ແລະ ໄຮ້ສາຍ (wireless).

 

 1. ແບບໄຮ້ສາຍ wireless

  • ການສືສານແບບໄຮ້ສາຍຈະເປັນການແກ້ບັນຫາຂອງການເດີນສາຍທີ່ມີໄລຍະທາງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ສະພາບແວດລອມບໍ່ອຳນວຍຫຼາຍຢ່າງສະນັ້ນການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍ (Wireless transmission) ຈິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ສຳຄັນ  ໂດຍການສື່ສານແບບນີ້ຈະເປັນການສົ່ງສັນຍານຜ່ານອາກາດໂດຍໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
 2. ສາຍທີ່ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່

  • ສາຍໂທລະສັບ: ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດເຂົ້າກັບໂມເດັມ(ໃຊ້ຫົວ RJ-11)
  •   ສາຍແລນ: ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ (ໃຊ້ຫົວ RJ-45)
  •   ສາຍເຄເບີນ: ໃຊ້ກັບກ້ອງວົງຈອນປິດໃນປະຈຸບັນ (ໃຊ້ຫົວ RG-6)
  •   ສາຍໃຍແກ້ວ: ໃຊ້ເຊື່ອມກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ມີໄລຍະທາງໄກ ແລະ ລະບົບທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວສູງ

 1. ສາຍແລນ (UTP Cable)ສາຍ UTP ຫຼື ສາຍ LAN ແມ່ນສາຍທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນທີ່ສະໜັບໜູນການໃຊ້ງານມີຫຼາຍ ໃຊ້ງານງ່າຍ ລາຄາບໍ່ແພງ ສາຍແລນມີອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໄວແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມລຸ້ນຂອງສາຍດັ່ງນີ້
  • Cat5e: ມີ Bandwidth ສູງສຸດ 350MHz ມີມາດຕະຖານຢູ່ທີ່ 100MHz ແລະ ຄວາມໄວໃນການສົ່ງສັນຍານ 100-1000mbps ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Gigabit. ປະຈຸບັນຖືວ່າເປັນສາຍທີ່ຍັງມີໃຊ້ຢູ່ແຕ່ກໍ່ລ່າສະໄໝແລ້ວ ແຕ່ຍັງສາມາດເອົາມາປະຫຍຸກໃຊ້ກັບກ້ອງວົງຈອນທີ່ເປັນລຸ້ນໃຊ້ສາຍ Coaxial (RG6)
  • Cat6: ມີ Bandwidth ສູງສຸດ 550MHz ມີມາດຕະຖານຢູ່ທີ່ 250MHz ແລະ ຄວາມໄວໃນການສົ່ງສັນຍານ 1000mbps(1Gbps) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Full Gigabit.
  • Cat6A ສາມາດຮອງຄວາມໄວໃນການສົ່ງເຖິ່ງ 10,000mbps(10Gbps) ມີມາດຕະຖານຂອງ Bandwidth 500MHz-650MHz ຈິ່ງເຮົໃຫ້ສາມາດມີອັດຕາສົ່ງຮອດ 10gbps
 2. ສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ (Fiber Optic Cable)
  • ແມ່ນສາຍນຳສັນຍານຂໍ້ມູນຊະນິດໜື່ງທີ່ສາມາດເດີນສາຍໄລໄກໄດ້ຫຼາຍກິໂລແມັດ ແລະ ຮອງຮັບຄວາມໄວສູງ(Bandwidth) ໂດຍມີການສູນເສຍຄ່າສັນຍານນ້ອຍທີ່ສຸດຖ້າສົມທຽບກັບສາຍນຳສັນຍານແບບອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ສາຍ Fiber Optical ມີຄວາມນິຍົມກັນໃຊ້ຫຼາຍໃນການເດີນລະບົບໃຫຍ່ໆ ຫຼື ວຽກງານລະບົບທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຖຽນສູງ
  • F O Connector