fbpx

ຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່

-ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຮັບນັກສຶກສາຊຸດໃໝ່ 2 ຫຼັກສູດ:

1.ຫຼັກສູດ ການບໍລິຫານ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ Network Administration

ພາກວັນຈັນ-ວັນສຸກ

  • ເລີ່ມຮຽນວັນຈັນ ວັນທີ 22 /3/2021
  • ເວລາ:​ 6:00 – 8:00 (ພາກຄ່ຳ)

ພາກວັນເສົາ – ວັນທິດ

  • ເລີ່ມວັນທີ 27/3/2021
  • ເວລາ: 9:00 – 12:00
  • ຄ່າຮຽນ:  1,250,000 ກີບ

ລາຍລະອຽດການຮຽນ 

2.ຫຼັກສູດ Microsoft Office

  • ເລີ່ມຮຽນວັນຈັນ ວັນທີ 29/3/2021
  • ເວລາ: 9:00 – 12:00 (ພາກເຊົ້າ)
  • ຄ່າຮຽນ: 550,000 ກີບ

ລາຍລະອຽດການຮຽນ

Microsoft Office 2016

Microsoft Office 2016

📣🆕ເປີດຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່ ອີກແລ້ວ
📌📌ຫົວຂໍ້: Microsoft Office
🗓🗓ວັນທີ 3 ສິງຫາ (8) 2020
🗓🗓ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 9:00-12:00
💵💵ຄ່າຮຽນ 550.000 ກີບ
📝📝ຮັບຈຳນວນ 5 ຄົນເທົ່ານັ້ນ
👝👝ສອບຖາມ:
📲02099322982
📲02077615355
📲02028148458
ບ້ານພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
https://g.page/laoitservice
===========
ເນື້ອຫາຂອງຫຼັກສູດມີລາກຫຼາຍ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວຽກງານ
ຫ້ອງການ ສຳນັກງານທຸກລະດັບ
ພິເສດ: ມີຫົວຂໍ້ສຳລັບການປະຊຸມທາງໄກ

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline
ພາກທີ1: Microsoft Office Word
– ແນະນຳ MS Office 2016
– ການຈັດການຂໍ້ຄວາມ (Text Layout)
– ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍວັດແທກຂອງເອກະສານ
– ການປັບປ່ຽນສີພື້ນ ຫຼັງຂອງເອກະສານ (Background color)
– ການໃສ່ພາບພື້ນ ຫຼັງຂອງເອກະສານ (Watermark)
– ການໃສ່ຂອບໃຫ້ໜ້າເອກະສານ (Page borders)
– ຟອນ ແລະ ປັບແຕ່ງເອກະສານ
– ການໃສ່ສັນຍາລັກ ແລະ ເລກລຳດັບ (Bullets and Numbering)
– ການໃສ່ຮູບພາບ ແລະ Word Art
– ສ້າງ ແລະ ຈັດການຕາຕະລາງ
– ວິທີກຳນົດຫົວ ແລະ ທ້າຍເຈ້ຍ
– ການໃຊ້ງານຟັງຊັນ Illustrations

ພາກທີ 2: Microsoft Office Excel
– ການນຳເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບ Excel
– ເລີ້ມຕົ້ນການເຮັດວຽກກ່ຽວຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ
– ການົດການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບແຕ່ງ Worksheet
– ນາໃຊ້ສູດຄານວນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສູດຄານວນ
– ການຍ້າຍ ແລະ ສຳເນົາສູດຄຳນວນ
– ວິທີີສະແດ່ງຄວາມຜິດພາດ ຈາກການນຳໃຊ້ສູດຄຳນວນ
– ການຄຳນວນດ້ວຍການໃຊ້ຟັງຊັນ ບວກ, ລົບ, ຄູນ, ຫານ.
– ການສ້າງບັນຊີລາຍວັນ
– ວິທີການລັອກເຊວ (Freeze panes)
– ການໃຊ້ຟັງຊັນ Count & PMT ໃນການຄິດໄລ່
– ວິທີການແປງຄ່າສະກຸນເງິນຕ່າງໆ
– ການຂື້ນ ແຜນອາຫານງານລ້ຽງ (Workshop)
– ວິທີຄິດໄລ່ເງິນອັດຕາດອກເບ້ຍຜ່ອນຊຳລະໃນແຕ່ລະເດືອນ (Workshop)
– ວິທີການຄຳນວນເງິນໂອທີ (OT) ຈາກຖານເງິນເດືອນ (Workshop)
– ສູດຫຼຸດສີນຄ້າໂດຍໃຊ້ເງິນຊື້ສີນຄ້າເປັນເງືອນໄຂໃນການຫຼຸດ (Workshop)
– ຕາຕະລາງການຫຼຸດສີນຄ້າ (Workshop)

ພາກທີ 3: Microsoft Office PowerPoint
– ແນະນຳພາບລວມກ່ຽວກັບ PowerPoint
– ວິທີການຈັດຮູບແບ່ບຂໍ້ຄວາມ
– ການກຳນົດຕົ້ນແບບຂອງສະໄລ
– ເອົາຮູບພາບມາປະກອບຂໍ້ຄວາມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆ
– ວິທີການສ້າງ Theme ມາໃຊ້ເອງ (Slide master)
– ວິທີກຳນົດຮູບແບບສະໄລ (Transitions)
– ວິທີກຳນົດຮູບແບບສະແດ່ງຂໍ້ຄວາມ (Animations)
– ເທັກນິກການສ້າງວີດີໂອ

ພາກທີ 4: Microsoft Office Publisher
-ນະນຳການໃຊ້ງານ
-ການເຮັດນາມບັດ
-ການຕັ້ງຄ່າການພິມນາມບັດ

ພາກທີ 5: ສ້າງຟາຍ PDF ແລະ ແກ້ໄຂ
-ນຳໃຊ້ເອກະສານ PDF
-ການສ້າງຟາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ
-ຈັດການເອກະສານປະເພດ PDF ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

ພາກທີ 6: ການໃຊ້ Email
– ວິທີການສະໝັກອີເມລ໌ (E-mail Register)
– ວິທີການນຳໃຊ້ອີເມລ໌
– Outlook, Thunder bird

ພາກທີ 7: ການນຳໃຊ້ Google Tool
– ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນລາຍ໌ (Google Drive)
– ວິທີການຈັດເກັົ່ບຂໍ້ມູນເທີງອິນເຕີເນັດ (Save to google drive)
– ພິມເອກະສານດ້ວຍສ່ຽງ (Voice to Text)
– ວິທີການແບງປັນເອກະສານອອນລາຍ໌ (Sharing files)
– ວິທີການແປເອກະສານອອນລາຍ໌ (Translate languages)
ພິເສດ: ການປະຂຸມທາງໄກ ການນຳສະເໜີບົດລາຍງານ ແລະ ວຽກງານຜ່ານທາງ Conference