fbpx
ໂປຼສຳລັບວັນແມ່ຍິງ

ໂປຼສຳລັບວັນແມ່ຍິງ

Available
Booked
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Microsoft Office 2016

Microsoft Office 2016

ເຊິ່ງໃນຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ການນໍາໄຊ້ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Office Publisher ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຈົນຮອດລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ຫຼັກການວາງມືແບບສາມາດພິມໄດ້ 10 ນິ້ວແບບມືອາຊີບ
ລາຍລະອຽດ:
👉 ພາກທີ1: Microsoft Office Word 2016
👉 ພາກທີ2: Microsoft Office Excel 2016
👉 ພາກທີ3: Microsoft Office PowerPoint 2016
👉 ພາກທີ4: Microsoft Office Publisher 2016
👉 ພາກທີ5: ສ້າງຟາຍ PDF ແລະ ແກ້ໄຂ
– ການສະໝັກ Email, ການ ສົ່ງເອກສະທາງອີເມລ,
– ການນໍາໃຊ້ ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ online ຟຼີ
– ສົ່ງເອກສານຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Facebook, WhatApp, Line ແລະ Messenger
– ການນໍາໃຊ້ Outlook ໃນການສົ່ງອີເມລ
– ການບີບອັດຟາຍຂະໜາດໃຫຍ່ສົ່ງຜານອີເມລ