fbpx
ຫຼັກສູດ: CCNA

ຫຼັກສູດ: CCNA

ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

      ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້  ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:

 • ລະບົບປະຕິບັດການຂອງເຄືອຂ່າຍ (Operation of IP Data Network)
 • ເທັກໂນໂລຊີ ເຄືອຂ່າຍ (LAN LAN Switching Technologies)
 • ໄອພີ ເວີຊັນ 4 ແລະ ເວີຊັນ 6 (IP addressing IPv4/IPv6)
 • ການ Routing ( IP Routing Technologies)
 • ການນໍາໃຊ້ບໍລິການໄອພີ (IP Services)
 • ຈັດການອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ (Network Device Security)
 • ການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Troubleshooting)
 • ຈັດການລະບົບເຄືອຂ່າຍ WAN (WAN Technologies)

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

 • ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານ Network  ຢ່າງຈິງຈັງ
 • ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກ້າວໄປເປັນ Network Engineer
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສອບເອົາໃບປະກາດ CCNA Routing and Switching (200-125 CCNA)
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບ Advance ເຊັ່ນ Linux Sever, Wireless, security, voice ,CCNP, CCSP, CCVP, CCIP,CCIE
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [146.58 KB]

ລົງທະບຽນດ້ານລຸ່ມນີ້

[ninja_forms id=2]
CCNA Exam v1.0 (200-301)

CCNA Exam v1.0 (200-301)

ສຳລັບທ່ານທີ່ກະກຽມສອບເສັງ CERT. ຂອງ Cisco ໂດຍສະເພາະ CCNA ຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ທາງຊິສໂກ ໄດ້ປັບໃໝ່ໃຫ້ເຫຼື່ອ CCNA ພຽງອັນດຽວຈາກເດີມ
ມີຫຼາຍໃບ ສຳລັບລະຫັດໃໝ່ລ່າສຸດຈະເປັນ CCNA 200-301 ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະສອບເປັນລະຫັດນີ້ແລ້ວ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາແນວຂໍ້ສອບຂອງ CCNA ມາໃຫ້ເບິ່ງ ເພື່ອທ່ານໃດຈະສອບ ໃຫ້ສຶກສາເນື້ອຫາໃຫ້ກົງຕາມນີ້: ເຊິ່ງທາງຊິສໂກຈະແບ່ງເປັນເປີເຊັນຂອງ
ເນື້້ອຫາຂອງຫຼັກສູດດັ່ງນີ້:

20%  1.0 Network Fundamentals
20%  2.0 Network Access
25%  3.0 IP Connectivity
10%  4.0 IP Services
15%  5.0 Security Fundamentals
10%  6.0 Automation and Programmability

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [226.19 KB]

ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ CCNA

CCNA ລຸ້ນທີ 9

CCNA ລຸ້ນທີ 9

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້ ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:

      ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້  ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:

 • ລະບົບປະຕິບັດການຂອງເຄືອຂ່າຍ (Operation of IP Data Network)
 • ເທັກໂນໂລຊີ ເຄືອຂ່າຍ (LAN LAN Switching Technologies)
 • ໄອພີ ເວີຊັນ 4 ແລະ ເວີຊັນ 6 (IP addressing IPv4/IPv6)
 • ການ Routing ( IP Routing Technologies)
 • ການນໍາໃຊ້ບໍລິການໄອພີ (IP Services)
 • ຈັດການອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ (Network Device Security)
 • ການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Troubleshooting)
 • ຈັດການລະບົບເຄືອຂ່າຍ WAN (WAN Technologies)

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

 • ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານ Network  ຢ່າງຈິງຈັງ
 • ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກ້າວໄປເປັນ Network Engineer
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສອບເອົາໃບປະກາດ CCNA Routing and Switching (200-125 CCNA)
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບ Advance ເຊັ່ນ Linux Sever, Wireless, security, voice ,CCNP, CCSP, CCVP, CCIP,CCIE
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [146.58 KB]

Linux Administration

Linux Administration

ຫັຼກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Linux ຜູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດຕິດ ແລະ ໃຊ້ງານ Linux Server ໄດ້ຄື
ກັນກັບລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆ ແລະ ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງ ການເຮັດວຽກເບື້ອງຕົ້ນເປັນຢ່າງດີ ເນື້ອຫາຂອງຫັຼກສູດຈະ
ເນັ້ນການບໍລິຫານຈັດການ User ການຄອບຄຸມການໃຊ້ງານຟາຍເອກະສານຕ່າງໆ ລວມເຖິ່ງການຕັ້ງຄ່າເພື່ອສ້າງ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ດັ່ງດ້ານລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນວຽກ
ງານໄດ້ເອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂື້ນ.
 File server (Samba)
 Firewall
 Proxy server
 DHCP server
 Mail Server
 MySQL Database server
 Radius server
 Web server

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [296.15 KB]

Website By WordPress

Website By WordPress

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫຼັກສູດນີ້:

 • ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດເວັບດ້ວຍຕົນເອງ
 • ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີເວັບເພື່ອໂຄສະນາສິນຄ້າຜ່ານທາງອອນລາຍ
 • ເພື່ອສ້າງຄວາມເສື່ອໝັ້ນໃນອົງກອນ ຄວນຈະມີເວັບ ແລະ ມີຕົວຕົນທີ່ຈະແຈ້ງ
 • ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ສືອອນລາຍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ
 •  ເພື່ອຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຫາກໍ່ຈົບໃໝ່
 • ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ
 •  ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນໍາໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິງານໄດ້ແທ້ຈິງ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມກັບ:

 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີຕ້ອງການສ້າງເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ເປັນ (ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ)
 • ນັກສຶກສາໄອທີ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່
 • ທ່ານທີ່ສົນໃຈຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການເຮັດເວັບແບບງ່າຍໆ
 • ທ່ານທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເຮັດເວັບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [167.41 KB]

Network Admin

Network Admin

ເປີດຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່ ຫຼັກສູດ: Network Admin
ວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ 2019
ເວລາ 13:00-16:00
ຄ່າລົງທະບຽນ: 1,250,000 ກີບ/ຄົນ
ຮັບຈຳນວນ 6 ຄົນເທົ່ານັ້ນ

ຕິດຕໍ່ລົງທະບຽນ: 02077615355

 • OSI 7 Layer
 • LAN,MAN,WAN
 • IPv4
 • Basic Network command
 • Switching concepts
 • Basic Router
 • DNS & DHCP
 • Basic WAN Concepts (leased line-HDLC)
 • Basic Routing (Static Route)
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [171.75 KB]

Mikrotik (MTCNA) 30-31/08 ແລະ 1/9/2019

Mikrotik (MTCNA) 30-31/08 ແລະ 1/9/2019

ວັດຖຸປະສົ່ງຂອງຫຼັກສູດ

            ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອຸປກອນຕ່າງໆຂອງ ໄມໂຄຼຕິກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມສູງໃນປະຈຸບັນເນື່ອງຈາກໄມໂຄຼຕິກຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສະເພາະ Router ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ລົງຕົວລະຫວ່າງ Hardware & Software  ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຄອບຄຸມຜູ້ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບນ້ອຍສຸດຈົນເຖິ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເລື່ອງຂອງລາຄາອຸປະກອນຖືກແຕ່ຄວາມສາມາດເກີນລາຄາ. ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຈະໄດ້ຄອນຟິກລະບົບໄມໂຄຼຕິກຕ່າງດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັ່ນ:

 • ການຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍສາຂາຕ່າງໆ ເຂົ້າຫາກັນ
 • ລະບົບໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດແບບຕ່າງໆ
 • ຮະບົບການຄວບຄຸມເວລາໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ
 • ລະບົບການຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ (Wi-Fi Hotspot)
 • ລະບົບ LOAD BALANCE
 • ເພື່ອແຊການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດການບຼອກເວັບໄຊທທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້
 • ການຂຽນໂປຼແກຼມເພື່ອສັ່ງງານໄມໂຄຼຕິກ
 • ການເຮັດລະບົບແຈ້ງເຕືອນໃນກໍລະນີທີ່ລະບົບມີບັນຫາອັດຕະໂນມັດ
 • ການອອກແບບລະບົບທັງແບບ Wire ແລະ Wireless

ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດດ້ານລຸ່ມນີ້

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [82.83 KB]

Network Training

Network Training

ໂຈດອຍວຽງຈັນ ເປີດຮັບຊຸດໃໝ່ອີກແລ້ວເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຫຼາຍໜ່ວຍງານກຳລັງຕ້ອງການພັດທະນາບຸກຄາລາກອນພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນເອງເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດັ່ງນັ້ນທາງພວກເຮົາຈິ່ງກຽມພ້ອມຈັດງານ ຝຶກອົບຮົມເປັນໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັນສັນເວລາເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນຄັ້ງນີ້
ເຊິ່ງເປັນການຈັດອົບຮົມທັງ 2 ລຸ້ນໄປພ້ອມໆກັນ
1. ລຸ້ນວັນເສົາ – ວັນອາທິດ
ວັນທີ່ 13-14 ແລະ 20-21 ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ເວລາ : 9:00 – 17:00
2. ວັນຈັນ – ວັນສຸກ
ວັນທີ 15 – 21 ມິຖຸນາ 2019 ເວລາ : 9:00 – 16:00

ສອບຖາມໄດ້ : 02077615355

CCNA ລຸ້ນທີ 5
Microsoft Office 2016

Microsoft Office 2016

📣🆕ເປີດຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່ ອີກແລ້ວ
📌📌ຫົວຂໍ້: Microsoft Office
🗓🗓ວັນທີ 3 ສິງຫາ (8) 2020
🗓🗓ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 9:00-12:00
💵💵ຄ່າຮຽນ 550.000 ກີບ
📝📝ຮັບຈຳນວນ 5 ຄົນເທົ່ານັ້ນ
👝👝ສອບຖາມ:
📲02099322982
📲02077615355
📲02028148458
ບ້ານພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
https://g.page/laoitservice
===========
ເນື້ອຫາຂອງຫຼັກສູດມີລາກຫຼາຍ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວຽກງານ
ຫ້ອງການ ສຳນັກງານທຸກລະດັບ
ພິເສດ: ມີຫົວຂໍ້ສຳລັບການປະຊຸມທາງໄກ

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline
ພາກທີ1: Microsoft Office Word
– ແນະນຳ MS Office 2016
– ການຈັດການຂໍ້ຄວາມ (Text Layout)
– ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍວັດແທກຂອງເອກະສານ
– ການປັບປ່ຽນສີພື້ນ ຫຼັງຂອງເອກະສານ (Background color)
– ການໃສ່ພາບພື້ນ ຫຼັງຂອງເອກະສານ (Watermark)
– ການໃສ່ຂອບໃຫ້ໜ້າເອກະສານ (Page borders)
– ຟອນ ແລະ ປັບແຕ່ງເອກະສານ
– ການໃສ່ສັນຍາລັກ ແລະ ເລກລຳດັບ (Bullets and Numbering)
– ການໃສ່ຮູບພາບ ແລະ Word Art
– ສ້າງ ແລະ ຈັດການຕາຕະລາງ
– ວິທີກຳນົດຫົວ ແລະ ທ້າຍເຈ້ຍ
– ການໃຊ້ງານຟັງຊັນ Illustrations

ພາກທີ 2: Microsoft Office Excel
– ການນຳເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບ Excel
– ເລີ້ມຕົ້ນການເຮັດວຽກກ່ຽວຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ
– ການົດການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບແຕ່ງ Worksheet
– ນາໃຊ້ສູດຄານວນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສູດຄານວນ
– ການຍ້າຍ ແລະ ສຳເນົາສູດຄຳນວນ
– ວິທີີສະແດ່ງຄວາມຜິດພາດ ຈາກການນຳໃຊ້ສູດຄຳນວນ
– ການຄຳນວນດ້ວຍການໃຊ້ຟັງຊັນ ບວກ, ລົບ, ຄູນ, ຫານ.
– ການສ້າງບັນຊີລາຍວັນ
– ວິທີການລັອກເຊວ (Freeze panes)
– ການໃຊ້ຟັງຊັນ Count & PMT ໃນການຄິດໄລ່
– ວິທີການແປງຄ່າສະກຸນເງິນຕ່າງໆ
– ການຂື້ນ ແຜນອາຫານງານລ້ຽງ (Workshop)
– ວິທີຄິດໄລ່ເງິນອັດຕາດອກເບ້ຍຜ່ອນຊຳລະໃນແຕ່ລະເດືອນ (Workshop)
– ວິທີການຄຳນວນເງິນໂອທີ (OT) ຈາກຖານເງິນເດືອນ (Workshop)
– ສູດຫຼຸດສີນຄ້າໂດຍໃຊ້ເງິນຊື້ສີນຄ້າເປັນເງືອນໄຂໃນການຫຼຸດ (Workshop)
– ຕາຕະລາງການຫຼຸດສີນຄ້າ (Workshop)

ພາກທີ 3: Microsoft Office PowerPoint
– ແນະນຳພາບລວມກ່ຽວກັບ PowerPoint
– ວິທີການຈັດຮູບແບ່ບຂໍ້ຄວາມ
– ການກຳນົດຕົ້ນແບບຂອງສະໄລ
– ເອົາຮູບພາບມາປະກອບຂໍ້ຄວາມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆ
– ວິທີການສ້າງ Theme ມາໃຊ້ເອງ (Slide master)
– ວິທີກຳນົດຮູບແບບສະໄລ (Transitions)
– ວິທີກຳນົດຮູບແບບສະແດ່ງຂໍ້ຄວາມ (Animations)
– ເທັກນິກການສ້າງວີດີໂອ

ພາກທີ 4: Microsoft Office Publisher
-ນະນຳການໃຊ້ງານ
-ການເຮັດນາມບັດ
-ການຕັ້ງຄ່າການພິມນາມບັດ

ພາກທີ 5: ສ້າງຟາຍ PDF ແລະ ແກ້ໄຂ
-ນຳໃຊ້ເອກະສານ PDF
-ການສ້າງຟາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ
-ຈັດການເອກະສານປະເພດ PDF ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

ພາກທີ 6: ການໃຊ້ Email
– ວິທີການສະໝັກອີເມລ໌ (E-mail Register)
– ວິທີການນຳໃຊ້ອີເມລ໌
– Outlook, Thunder bird

ພາກທີ 7: ການນຳໃຊ້ Google Tool
– ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນລາຍ໌ (Google Drive)
– ວິທີການຈັດເກັົ່ບຂໍ້ມູນເທີງອິນເຕີເນັດ (Save to google drive)
– ພິມເອກະສານດ້ວຍສ່ຽງ (Voice to Text)
– ວິທີການແບງປັນເອກະສານອອນລາຍ໌ (Sharing files)
– ວິທີການແປເອກະສານອອນລາຍ໌ (Translate languages)
ພິເສດ: ການປະຂຸມທາງໄກ ການນຳສະເໜີບົດລາຍງານ ແລະ ວຽກງານຜ່ານທາງ Conference