fbpx

COMPUTER FIXING SERVICE


 • ລົງວິນໂດ (WINDOWS SETUP)
 • ແອນຕີໄວລັດ (ANTI-VIRUS)
 • ໂປຼແກຼມອອກແບບ (GRAPHIC SOFTWARE)
 • ກາຣາໂອເກະ (KARAOKE)
 • ໂປຼແກຼມອື່ນໆ (Others Software)

 • ປ່ຽນຈໍ (SCREEN)
 • ປ່ຽນຄີບອດ (KEYBOARD)
 • ປ່ຽນຜັດລົມ (CPU FAN)
 • ປ່ຽນແບັດເຕີລີ (BATTERY)
 • ປ່ຽນເມນບອດ (MAIN BOARD)

 • ປ່ຽນກາດຈໍ (GRAPHIC CARD)
 • ປ່ຽນແຣມ (RAM)
 • ປ່ຽນຮາດດິດ (HARD DISK)
 • ປ່ຽນພາວເວີຊັບພລາຍ (POWER SUPPLY)
 • ປ່ຽນຜັດລົມ (FAN)