fbpx

-ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຮັບນັກສຶກສາຊຸດໃໝ່ 2 ຫຼັກສູດ:

1.ຫຼັກສູດ ການບໍລິຫານ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ Network Administration

ພາກວັນຈັນ-ວັນສຸກ

  • ເລີ່ມຮຽນວັນຈັນ ວັນທີ 22 /3/2021
  • ເວລາ:​ 6:00 – 8:00 (ພາກຄ່ຳ)

ພາກວັນເສົາ – ວັນທິດ

  • ເລີ່ມວັນທີ 27/3/2021
  • ເວລາ: 9:00 – 12:00
  • ຄ່າຮຽນ:  1,250,000 ກີບ

ລາຍລະອຽດການຮຽນ 

2.ຫຼັກສູດ Microsoft Office

  • ເລີ່ມຮຽນວັນຈັນ ວັນທີ 29/3/2021
  • ເວລາ: 9:00 – 12:00 (ພາກເຊົ້າ)
  • ຄ່າຮຽນ: 550,000 ກີບ

ລາຍລະອຽດການຮຽນ