fbpx

Microsoft Defender for Endpoint ເຮັດວຽກໃນ Windows 10 PC ທີ່ໃຊ້ຊິບ Arm ໄດ້ແລ້ວ.

by | Apr 21, 2021 | ບົດຄວາມລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ | 0 comments

ຊອບແວທີເປັນລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງ Microsoft ເຊັ່ນ: Microsoft Defender for Endpoint, ດຽວນີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ Windows 10 ທີ່ເຮັດວຽກໃນຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ຊິບ Arm ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ເຊັ່ນວ່າ Surface Pro X ຫຼື ແມ້ນແຕ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ Arm ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ.

ໂດຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ Windows 10 ທີ່ໃຊ້ຊິບ Arm ມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກ Microsoft, ASUS, HP, Lenovo, ແລະ Dell, ເຊິ່ງຖືກນຳມາຈຳໜ່າຍດ້ວຍຊິບ Snapdragon ແບບ System-on-Chip (SoC) ຂອງຜະລິດຕະພັນ Qualcomm ທີ່ມາພ້ອມກັບ LTE ແລະ ແບັດເຕີຣີໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ PC ທີໃຊ້ຊິບ Intel.

ຕົວຢ່າງ Windows10 ທີ່ໃຊ້ Arm ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍຮູ້ຈັກກັນດີກໍຄື Surface Pro X ຂອງ Microsoft ເອງ, ເຊິ່ງໃຊ້ຊິບ SQ1 ຫລື SQ2 ຂອງ Microsoft, ພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບ Qualcomm ແລະ ລ່າສຸດ Microsoft ກໍໄດ້ປະກາດວ່າ Microsoft Defender for Endpoint ຈະມີໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ໃນອຸປະກອນ Windows 10 ແລ້ວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນຈະສັບສົນກັບ Microsoft Defender antivirus ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນອຸປະກອນ Windows 10, ແຕ່ Microsoft Defender for Endpoint ແມ່ນບໍລິການຂອງວິສາຫະກິດທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເອີ້ນວ່າ Microsoft Defender Advanced Threat Protection.

ທີ່ມາ: ZDNet