fbpx

ໂຈດອຍວຽງຈັນ ເປີດຮັບຊຸດໃໝ່ອີກແລ້ວເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຫຼາຍໜ່ວຍງານກຳລັງຕ້ອງການພັດທະນາບຸກຄາລາກອນພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນເອງເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດັ່ງນັ້ນທາງພວກເຮົາຈິ່ງກຽມພ້ອມຈັດງານ ຝຶກອົບຮົມເປັນໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັນສັນເວລາເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນຄັ້ງນີ້
ເຊິ່ງເປັນການຈັດອົບຮົມທັງ 2 ລຸ້ນໄປພ້ອມໆກັນ
1. ລຸ້ນວັນເສົາ – ວັນອາທິດ
ວັນທີ່ 13-14 ແລະ 20-21 ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ເວລາ : 9:00 – 17:00
2. ວັນຈັນ – ວັນສຸກ
ວັນທີ 15 – 21 ມິຖຸນາ 2019 ເວລາ : 9:00 – 16:00

ສອບຖາມໄດ້ : 02077615355

CCNA ລຸ້ນທີ 5