fbpx

ສາມາດຊຳລະໄດ້ 2 ຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້:

 1. ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການລາວໄອທີ ບໍລິການ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ຊຳລະເຂົ້າ ບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
  ເລກບັນຊີ:   092120000678816001 ສະກຸນເງິນກີບ
  ຊື່ບັນຊີ: VILAYPHONE KHAMMEKOUN MS

ຫຼື ສະແກນ QR CODE ດ້ານລຸ່ມ

  ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນ:

  1. ແຈ້ງຜ່ານທາງ WhatApp

  2. ແຈ້ງຜ່ານໜ້າຟອມລຸ່ມນີ້:
  --