fbpx
WAN PPP – PAP – CHAP ການຄອນຟິກ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວາງ Router ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ໃນ Protocol ດຽວກັນ ເຊັ່ນ: HDLC, PPP PAP, PPP CHAP #ccna #NetworkAdministration #Cisco