fbpx

ຕາຕະລາງເປີດສອນ 2020

ເດືອນມີນາ 2020

ຫຼັກສູດເປີດຮຽນເວລາຄ່າຮຽນ
Graphic Design ລົງທະບຽນ14-03-2020 (ເສົາ-ທິດ)09:00-12:001,100,000 ກີບ
Network Admin ລົງທະບຽນ16-03-202009:00-12:001,250,000 ກີບ
Microsoft Office ລົງທະບຽນ23-03-202013:00-16:00550.000 ກີບ
IT Support ລົງທະບຽນ
30-03-202017:30-8:001,350,000 ກີບ