ຫຼັກສູດທັງໝົດທີ່ເຮົາເປີດສອນ

ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດ Cisco Certified Network Associate (CCNA) ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019
ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ,ຄອນຟິກ,ປະຕິບັດການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສ່ວນຂອງ ROUTER ແລະ Switch ຂອງເນັດເວີກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້ ຫຼັກສູດ CCNA ຈະປະກອບດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຄຸກຄາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ທັກສະພື້ນຖານຂອງເນັດເວີກເບື້ອງຕົ້ນ ເນື້ອຫາໂດຍລວມປະກອບມີດັ່ງນີ້:
– Operation of IP Data Network
– LAN Switching Technologies
– IP addressing (IPv4/IPv6)
– IP Routing Technologies
– IP Services
– Network Device Security
– Troubleshooting
– WAN Technologies
ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:
– ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
– ຜູ້ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານເນັດເວີກຢ່າງຈິງຈັງ
– ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກ້າວເປັນ Network Engineer
– ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສອບເອົາໃບປະກາດ CCNA R&S (200-125 CCNA)
– ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ລະດັບ Advance ເຊັ່ນ: Linux Server, Wireless, Security,Voice,CCNP,CCSP,CCVP,CCIP,CCIE

ຫຼັກສູດ: Beginning network Admin (Pre-CCNA) 
ໄລຍະການອົບຮົມ : 2 ອາທິດ
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ ເວລາ ອົບຮົມ: 13:00 ໂມງ - 16:00 ໂມງ 
ວັນເສົາ - ວັນອາທິດ ເວລາອົບຮົມ: 9:00 ໂມງ - 12:00 ໂມງ
ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມ : 6 ຄົນ/ຫ້ອງ ຄ່າອົບຮົມ: 1.250.000 ກີບ/ຄົນ

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫຼັກສູດນີ້:

 • ເນື້ອຫາຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕອງການເຮັດວຽກທາງດ້ານເນັດເວີກ
 • ເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບ ໃນການຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບເນັດເວີກ
 • ຮູ້ຈັກອຸປະກອນເນັດເວີກແຕ່ລະແບບ ຄຳສັບທາງດ້ານເນັດເວີກ
 • ເພື່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບການຮຽນຕໍ່ໃນຫຼັກສູດຂອງ CCNA
 • ໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມສາມາດນໍາໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິງານໄດ້ແທ້ຈິງ
 • ຫຼັກສູດນີ້ຍັງເໝາະສົມກັບນັກສຶດສາໄອທີ ທີ່ກຳລັງຮຽນ ຫຼື ຈົບໃໝ່ເພື່ອຈະໄດນຳໄປໃຊ້ໃນການສຳພາດ ແລະ ເຮັດວຽກຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມກັບ:

 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີມັກທາງດ້ານເນັດເວີກ (ມີພື້ນຖານ)
 • ນັກສຶກສາໄອທີ
 • ທ່ານທີ່ສົນໃຈເປັນຜູ້ດູແລລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network System Admin)
 • ທ່ານທີ່ກຳລັງກຽມເປັນ ວິຊາວະກອນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network Engineer)
 • ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໄອທີ

ເປີດຮັບສະມັກນັກຮຽນ ຫຼັກສູດ ສ້າງເວັບໄຊ ດ້ວຍ WORDPRESS
🔸ຫຼັກສູດນີ້ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງເວັບໄຊ ດ້ວຍ WORDPRESS
🔸ຫຼັກສູດນີ້ນັກສືກສາຈະໃດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງໜ້າເວັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີງການສ້າງເວັບໄຊ ດ້ວຍ WORDPRESS
🔸ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດເຮັດໜ້າເວັບ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີຮຽນມາໄປໜູນໃຊ້ໃນການເຮັດໂປຮເຈັກອື່ນໄດ້.
!!!ໄລຍະການຮຽນ (40 ຊົ່ວໂມງ)!!!
ລາຍລະອຽດການຮຽນມີດັ່ງນີ້:
◾️ພາກທີ 1: ລົງທະບຽນອີເມລ ສໍາລັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີເມລ
◼️ພາກທີ 2 : ແນະນໍາລະບົບການຈັດການ HOSTING
◼️ພາກທີ 3 : ຮຽນຮູ້ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ WORDPRESS
◼️ພາກທີ 4 : ແນະນໍາລະບົບການຈັດການ WORDPRESS
◼️ພາກທີ 5 : ຕິດຕັ້ງ THEME ແລະ CUSTOMIZE ເວັບໄຊ
◼️ພາກທີ 6 : ຮູ້ການສ້າງ ແລະ ຈັດການ PAGE
◼️ພາກທີ 7 : ຈັດການ PAGE, CATEGORY,POSTS ແລະ TAG
◼️ພາກທີ 8 : ສ້າງ MENU
◼️ພາກທີ 9 : ຕິດຕັ້ງ ສ່ວນເສີມ (PLUGIN)
◼️ພາກທີ 10 : ຮູ້ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ
◼️ພາກທີ 11 : ຮູ້ຈັດການ USER
◼️ພາກທີ 12 : ສ້າງເວັບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍໄດ້ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກໜ້າເວັບເຮົາເອງໄດ້
ການສອນເນັ້ນໃສ່ໜ້າວຽກຕົວຈິງ ຮຽນຈົບແລ້ວສາມາດນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບລະບົບການຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນ
 ຈົບແລ້ວນໍາໃຊ້ໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງໄດ້ແບບມືອາຊີບ
 ຈົບແລ້ວອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ພ້ອມ

ໝາຍເຫດ: ການຮຽນແມ່ນ course ດຽວຈົບ – ໄລຍະເວລາຮຽນ 40 ຊົວໂມງ – ຄ່າຮຽນລາຄາປົກກະຕິ 1.050,000 ເຫຼືອພຽງ 950.000 ກີບ – ຕາຕະລາງຮຽນ ຈັນ – ສຸກ 9:00-12:00 13:00-16:00 17:00-20:00 ວັນເສົາ-ວັນທິດ 9:00-12:00 13:00-16:00 ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຕານມີໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງນະຄອນຫລວງ 📲 ລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີ່ມ: ☎020 99322982 ອາຈານ ວິໄລພອນ ☎020 77615355 ອາຈານ ວຽງຄອນ ☎020 28148058 ອາຈານ ວຽງໄຊ

ເນື້ອຫາຂອງຫຼັກສູດນີ້ :

 1. ແນະນຳລະບົບຈັດການຂອງ hosting
 2. ຕິດຕັ້ງ Joomla
 3. ແນະນຳການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆຂອງຈູມລາ
 4. ແນະນຳການໃຊ້ງານໂມດູນ (Module)
 5. ຕິດຕັ້ງສ່ວນເສີມ (Plugin,Component)
 6. ຈັດການເມນູ (Menu) ແລະ ເພກ (Page)
 7. ສ້າງ Categories,Article,Posts(ປະເພດຂໍ້ມູນ, ການຂຽນໂພສລົງໜ້າເວັບ)
 8. ຕິດຕັ້ງ Template
 9. ສ້າງ Template ໃຊ້ງານເອງ
 10. ຈັດການ User
 11. ສ້າງ Login ດ້ວຍ Facebook
 12. ແນະນຳການອັບໂຫຼດເວັບຂື້ນໄວ້ hosting

  ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

  – ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກັ່ງໄອທີ
  – ມີພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ
  – ນັກຮຽນໄອທີ ຫຼື ສາຍສາຂາອື່ນໆ
  – ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການເຮັດເວັບໄຊ ໃຊ້ເອງ

Office Word 2016 

 • ສາມາດນໍາໃຊ້ Office Word ເຂົ້າໃນວຽກງານຫ້ອງການ ແລະ ການສຶກສາ
 • ຮູ້ຈັກວິທີການຈັດໜ້າເຈ້ຍເອກກະສານ ໃນເວລເຮັດບົດລາຍງານ ຫຼື ເຮັດເອກະສານຕ່າງໆ ໄດ້ດີ
 • ການຕົບແຕ່ງຟອນ ແລະ ການໃສ່ ສີໂຕໜັງສື
 • ຈັດຂໍ້ຄວາມໃຫ້ເປັນລໍາດັບດ້ວຍສັນຍາລັກ ແລະ ຕົວເລກ
 • ວິທີເອົາພາບເຂົ້າປະກອບເອກະສານ ດ້ວຍພາບ ຕົບແຕ່ງພາບ ແລະ Clip Art
 • ການສ້າງ ( Word Art ), ການສ້າງຕາຕະລາງ, ການກໍານົດຫົວ ແລະ ທ້າຍເຈ້ຍ   

    Office Excel 2016 :

 • ສາມາດເຮັດ Excel ໃນການຄິດໄລ່ບັນຊີປະຈໍາວັນໄດ້
 • ຮຽນຮູ້ວິທີການປັບແຕ່ງ ຮູບແບບຕົວອັກສອນ
 • ການກໍານົດການສະແດງຂໍ້ມູນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເຮົາຕ້ອງການ
 • ການຈັດຂໍ້ມູນໃຫ້ຢູ່ເຄີ່ງກາງ ການວາງແນວຂໍ້ມູນໃນ Cell
 • ການໃຊ້ສູດຄໍານວນ ການແກ້ໄຂສູດຄໍານວນ
 • ຈັດລຽງຂໍ້ມູນໃຫ້ຢູ່ເຄີ່ງກາງແຖວ ການໃຊ້ສີການຂີດເສັ້ນຕາຕະລາງ
 • ການໃຊ້ auto sum ຄໍານວນຜົນລວມແບບອັດຕະໂນມັດ

Office PowerPoint 2016

 • ເລີ້ມເຂົ້າໃຊ້ງານ Microsoft Office PowerPoint
 • ສ້າງສະໄລ ແລະ ຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມຢ່າງງ່າຍໆ
 • ເອົາຮູບພາບເຂົ້າມາປະອບຂໍ້ຄວາມ ຕາຕະລາງ ແລະ ສ້າງຮູບແບບຕ່າງໆ
 • ສ້າງຊາສ໌ຂອງອົງກອນ ( Organization Chart )
 • ການໃສ່ເອັບເຟັກໃຫ້ກັບສະໄລ ແລະ ການໃສ່ເອັບເຟັກໃຫ້ກັບຂໍ້ຄວາມ
 • ກນນໍາສະເໜີງານ PowerPoint ອອກສູ່ໜ້າຈໍ
 • ພິມຜົນງານໃນຮູບແບບຕ່າງໆ
 • ການຕົບແຕ່ສະໄລຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ອອກນອກສະຖານທີ່

Office Publisher 2016 

 • ວິທີເຮັດໃບປິວ ຫຼື ແຜ່ນພັບ
 • ວິທີເຮັດນາມບັດ
 • ວິທີ ປື້ມໂນດ
 • ສ້າງປະຕິທຶນແບບຕ່າງໆ

ເປີດຝຶກອົບຮົມ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຊຸດໃໝ່. ຫຼັກສູດ Sketchup ແຕ້ມແບບ 3ມິຕິ ຊຸດທີ1
ລາຍລະອຽດເວລາຮຽນ: 8:00-12:00 ພາກເຊົ້າ ວັນເສົາ-ອາທິດ ໃຊ້ເວລາຮຽນ 1ເດືອນ ທັງໝົດ 32 ຊົ່ວໂມງ
ຮັບນັກຮຽນພຽງແຕ່ 10ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ນຳໃຊ້ ແລະ ແອເຢັນສະບາຍຫລັງຈາກຮຽນຈົບມີໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ສອນໂດຍ ອາຈານ ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ມີແນວຄວາມຄິດທີ່ແປກໃໝ່ ການສອນເນັ້ນປະຕິບັດຕົວຈິງ ລົງມືແຕ້ມແບບຕ່າງໆຈົນຊຳນານ
==> ຮັບປະກັນວ່າຫລັງຈາກຈົບຫລັກສູດ ສາມາດແຕ້ມແບບເປັນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆຕາມຄວາມເປັນຈິງ
==> (ຖ້າຈົບຫລັກສູດແລ້ວ ຍັງແຕ້ມແບບບໍ່ເປັນ ພວກເຮົາຈະສອນຄືນໃຫ້ໃໝ່ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ)
ພາຍໃນຫລັກສູດຈະໄດ້ຮຽນ:
-ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງວັດຖຸ
-ການແຕ້ມແບບເຟີເນີເຈີ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້
-ການແຕ້ມແບບບ້ານ ລະດັບພື້ນ
-ການແຕ້ມແບບບ້ານ ລະດັບສູງ(ຂັ້ນສົມບູນ)
ສາມາດແຕ້ມແບບບ້ານເຮືອນຕາມໃຈ ແລະ ຕາມຈິນຕະນາການຂອງທ່ານໄດ້
### ນັກຮຽນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການມາກ່ອນ ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເລີຍ ພວກເຮົາຈະສອນການນຳໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນຊຳນານ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້

ສູນລາວໄອທີ ບໍລິການ ເປີດສອນຫຼັກສູດ ການອອກແບ່ບໂຄສະນາ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ
ສອນໂດຍອາຈານທີມີປະສົບການຈາກວຽກງານໂຕຈິງ

☞ ເນື້ອໃນຫຼັກສູດການສອນແມ່ນໃຊ້ໂປຣແກຣມ CorelDraw, Illustrator CC, Photoshop CC 2018
☞ ຮູບແບ່ບໃນການສອນແມ່ນອີງໃສ່ເອົາການເຮັດວຽກຕົວຈິ່ງມາສອນ.
☞ ເນັ້ນການເຮັດ workshop
☞ ເທັກນິກການອອກແບບປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດໃຫຍ່
☞ ອອກແບບແຜ່ນພັບ
☞ ເທັກນິກການອອກແບບໂລໂກ້
☞ ອອກແບບນາມບັດ
☞ ເຮັດຮູບ ຕິດບັດແຕ່ລະຂະໜາດ
💸 ຄ່າຮຽນ : 1.100.000 kip/ຄົນ
📝 ຮັບຈໍານວນ 10 ຄົນເທົ່ານັ້ນ
📝 ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!

ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມວອດແອັບຫຼືໂທ: 020 7761 5355, 2814 8058, 9932 2982
📍 ສະຖານທີ່: ບ. ຕານມີໄຊ, ມ. ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ

IT Officer Course

1. ພື້ນຖ້ານຮາດ ແລະ ຊັອບແວ
2. ປະກອບຊຸດຄອມພິວເຕີ
– ມ້າງ ແລະ ປະກອບສິົ້ນສ່ວນຄອມຕັົ້ງໂຕະ (PC)
– ມ້າງ ແລະ ປະກອບສິົ້ນສ່ວນຄອມໂນດບຸກ (Laptop)
3. ຕິດຕັ້ງວິນໂດວ໌ (7, 8, 8,1, 10)
4. ຕິດຕັ້ງ ແລະ ລຶບໂປຣແກມ
5. ການກວດສອບໄດ່ຼເວີ ແລະ ຕິດຕັ້ງລົງໄດຼເວີ
6. ສໍາຮອງວິນໂດວ໌ (Backup)
7. Clone Hard disk
8. ກູ້ລະຫັດຄອມພິວເຕີ (Reset Password )
9. ກູ້ຂໍ້ມູນນກ່ອນລົງວິນໂດວ໌ໃໝ່ (ກໍລະນີວິນໂດວ໌ເປີດບໍໄດ້)
10. ກູ້ຂໍ້ມູນກໍລະນີຮາດດີດ ຫຼື USB ຖືກຟໍແມັດ
11. ແກ້ບັນຫາຄອມຕິດໄວຣັດ
12. ແກ້ບັນຫາການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
13. ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງພີມໃນຫ້ອງການ
14. ການຕັ້ງຄ່າການປິຼນເອກະສານ

Linux Server 

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Linux ຜູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດຕິດ ແລະ ໃຊ້ງານ Linux Server ໄດ້ຄືກັນກັບລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆ ແລະ ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງ ການເຮັດວຽກເບື້ອງຕົ້ນເປັນຢ່າງດີ ເນື້ອຫາຂອງຫຼັກສູດຈະເນັ້ນການບໍລິຫານຈັດການ User ການຄອບຄຸມກາໃຊ້ງານຟາຍເກະສານຕ່າງໆ ລວມເຖິ່ງການຕັ້ງຄ່າເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລະບົບ ການເຮັດ

 • File server (Samba)
 • Firewall
 • Proxy server
 • DHCP server
 • Mail Server
 • MySQL
 • Radius server

ຊິ່ງຜູ້ອົບຮົມສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ງານເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເໝາະສົມກັບ

 • ນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນໄອທີ
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງ Linux ຢ່າງຈິງຈັງ
 • ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເປັນ Linux System Administrator ແລະ Linux system Engineer
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະສອບໃບປະກາດຂອງ Red Hat Certificated Technician (RHCT)
 • ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສອບເສັງໃບປະກາດຂອງ Security+ ແລະ Linux+ ຂອງຄ້າຍ COMPTIA

 

ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມຕ້ອງມີພື້ນຖານເນັດເວີກ (Basic Network)

Basic Windows Server 2012

 • Installation
 • ACTIVE DIRECTORY
 • OU, Group Policy, User and  Group in AD
 • DHCP SERVER
 • DHCP FAIL OVER
 • DNS SERVER
 • IIS
 • File Sharing
 • Hyper-V
ເລືອກລົງທະບຽນໄດ້