fbpx

ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ

network Administration

 

ເນື້ອໃນຫຼັກສູດອອກແບບສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກດ້ານ
ເນັດເວີກເພື່ອປູພື້ນຖານເນັດເວີກໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຸນະພາບໃນການ
ຕໍຍອດຄວາມຮູ້ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນຮູ້ຈັກປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລະບົບ

MS Office 2019

ຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ການນໍາໄຊ້ Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, Office Publisher,Outlook, G-Tool ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ
ຈົນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແບບມືອາຊີບ .

 

CCNA

ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ, ຄອນຟິກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລະບົບເນັດເວີກພາຍໃນ
ອົງກອນໄດ້ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເນັດເວີກລະດັບສູງ
ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽນຮູ້ແນວທາງໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ

IT-Support

IT Support

ຫຼັກສູດນີ້ຖືວ່າເປັນສາຍວຽກງານພື້ນຖານກ່ອນທີ່ອັບເກຼດ
ເປັນໃນລະດັບສູງເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນການປະບັດງານ ເຊັ່ນ: ເບີ່ງແຍງລະບົບໃນຫ້ອງການ ແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຂອງການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ

ສ້າງເວັບໄຊທ໌ ດ້ວຍ wordpress

ຫຼັກສູດການເຮັດເວັບໄຊ໌ດ້ວຍການນຳໃຊ້ wordpress ເປັນເຄື່ອງມືໃນການເຮັດ
ເໝາະສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການເຮັດເວັບຂາຍເຄື່ອງ ເວັບໂປຼຟາຍບໍລິສັດ ເວັບຂ່າວສານ

Graphic Design

ຫຼັກສູດນີ້ຈະເທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເປັນນັກອອກແບບສື່ໂຄສະນາ ແລະ ສິງ
ພິມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມທີ່ທັນສະໄໝ່ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ
ໃນທຸກມື້ນີ້ ນັ້ນກໍ່ຄືໂປຼແກຼມ CorelDraw, Illustrator ແລະ Photoshop

ບໍລິການ (services)

ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Network System)

  • ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ (Lan Network)
  • ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (Load balancing)
  • ລະບົບ Wi-fi  ທີ່ທັນສະໄໝ (HotSpot Wi-fi)
  • ລະບົບຄວາມປອດໄພຄອມພິວເຕີ (Network Firewall)

ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ (Website Design)

  • ເວັບບໍລິສັດ ອົງກອນ ຫຼື ທົ່ວໄປ (General)
  • ເວັບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ (E-commerce)
  • ເວັບອະສັ່ງຫາລິມາຊັບ (Real Estate)
  • ເວັບສຳລັບການສຶກສາ (Education)

ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ

  • ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ທຸກອາການ
  • ລົງວິນໂດ ແລະ ໂປຼແກຼມ
  • ໃ້ຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາຄອມພິວເຕີ
  • ສຳຮອງຂໍ້ມູນ
ວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ BIOS ຂອງຄອມພິວເຕີ

ວິທີກວດສອບເວີຊັ່ນ BIOS ຂອງຄອມພິວເຕີ

ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການກວດສອບວ່າ ຄອມເຮົາໃຊ້ BIOS ເວີຊັ່ນໃດ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງອັບເດດຫຼືບໍ ເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ອັບເດດ...

read more
ວີເອັມແວເປີດໂຕ VMware Cloud ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ປະໂຫຍກຈາກມັນຕິຄຣາວ

ວີເອັມແວເປີດໂຕ VMware Cloud ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ປະໂຫຍກຈາກມັນຕິຄຣາວ

VMware ໄດ້ເປີດຕົວເພສຟອມ VMware Cloud ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ Multi cloud ແລະ ນໍາສະເໜີ Modern...

read more
VMware ກຽມຊື້ Mesh 7ເພື່ອຕິດປີກໃຫ້ລະບົບຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຄຣາວ

VMware ກຽມຊື້ Mesh 7ເພື່ອຕິດປີກໃຫ້ລະບົບຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຄຣາວ

VMware ກຳລັງຊື້ກິດຈະການ Start Up ຄວາມປອດໄພຂອງ Applications ໃນ cloud ຄື Mesh7 ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານ Kubernetes...

read more

ຮູບພາບບັນຍາກາດອົບຮົມ (Pictures)

ບົດຄວາມຍ້ອນຫຼັງ