fbpx

ຕາຕະລາງເປີດຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ
ພາກຮຽນ
ເວລາ
ຈົບ
10/02/2020
ເຊົ້າ-ບ່າຍ
9:00-16:30
14/02/2020

 

ລາຍລະອຽດການອົບຮົມ / Outline

ພາກທີ່ 1 ພື້ນຖານຮາດແວ ແລະ ຊັອບແວ (Hardware & Software)

ພາກທີ່ 2 ຕິດຕັ້ງ OS ແລະ ໂປຼແກຼມຕ່າງໆ

ພາກທີ່ 3 ສ້າງ Bacup Image ແລະ Restore

ພາກທີ່ 4 ກູ້ລະຫັດ ແລະ ກູ້ຂໍ້ມູນ (Password & Data recovery)

ພາກທີ່ 5 ການສະແກນໄວຣັດ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ

ພາກທີ່ 6 ຕັ້ງຄ້າ Printer ແລະ ດານພິມເກະສານ

 ຫຼັກສູດ IT Support

ຫຼັກສູດ ນີ້ຖືວ່າເປັນສາຍວຽກງານພື້ນຖານກ່ອນທີ່ອັບເກຼດເປັນໃນລະດັບສູງ
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນການປະບັດງານ ເຊັ່ນ: ເບີ່ງແຍງລະບົບໃນຫ້ອງການ ແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຂອງການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ
ບັນຫາຂອງລະບົບປະຕິບັດການ ວິນໂດ ຫຼື ລີນຸກ ບັນຫາໄວລັດ ສຳຮອງຂໍ້ມູນ ກູ້ຂໍ້ມູນ ລວມເຖິ່ງການວິເຄາະບັນຫາຄອມພິວເຕີ ແລະ ປ່ຽນອາໄຫຼ່ຄອມພິວເຕີ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ:

ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວດ້ວຍຕົນ
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລີ້ມຕົ້ນທາງດ້ານການສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ
ນັກສຶກສາທີ່ຈົບສາຍໄອທີ ສຳພາດວຽກຕຳແໜ່ງ IT Support

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ
ສາມາດຮຽນໄດ້ທຸກຄົນ

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

  • ພາກປະຕິບັດ
  • ໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຄື່ອງແທ້ ປະກອບໃນການສອນ

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ຊຳລະກ່ອນມື້ຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້
ກໍລະນີຊຳລະແລ້ວຈະບໍ່ມີການຖອນເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຊຸດໃໝ່ໄດ້
ຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ ລາວໄອທີ ບໍລິການ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ຊື່ບັນຊີ : VILAYPHONE KHAMMEKOUN MS
ເລກບັນຊີ: 092120000678816001 ສະກຸນເງິນກີບ